Особливості вирощування винограду

В зоні Степу України розміщено 80 % загальнодержавного виробництва винограду.

Виноградники розміщують на схилах південної, південно-західної, західної експозиції та на рівних ділянках. Ділянки під виноградники ретельно підготовлюють. Перед плантажною оранкою вносять на чорноземних і каштанових ґрунтах на гектар 6O-8O т перегною, на малородючих ґрунтах норму збільшують до 1OO-15O т/га. До перегною добавляють суперфосфат по 8-1O ц/га. Кислі ґрунти вапнують, солонцеві гіпсують. Глибина плантажу на чорноземах і каштанових ґрунтах складає 65-7O см. Один раз в чотири роки доцільно проводити обновлення плантажу на глибину 5O-6O см з внесенням великих доз органо-мінеральних добрив.

Виноградники бувають прищеплені і кореневласні. Для прищеплених заготовлюють підщепні і прищепні лози з плодоносних маточних насаджень. Прищеплені лози висаджують в шкілку, потім - на ділянки.

В основних зонах виноградарства ширина міжрядь 2,5-3 м і відстань в ряду 1,25-1,75 м. 

Догляд за виноградниками полягає в тому, що ґрунт постійно підтримують в спушеному стані, вільному від бур'янів. Систематично ведуть боротьбу з шкідниками і хворобами. Напровесні проводять катаровку (видалення поверхневих коренів, що розташовані на глибині 20-25 см). На прищеплених насадженнях видаляють підщепну поросль. Щорічно кущі обрізують і формують. Для неукривних (морозостійких сортів) виноградників існує штамбове, а для укривних - безштамбове формування.

Щорічно видаляють в верхній і багаторічній частинах куща слаборозвинуті пагони. На штамбових насадженнях по всій висоті штамбу виламують пасинки, прищіпують верхівку, проводять підв'язування рукавів плодових лоз і зелених пагонів до опор, що встановлюють на виноградниках не пізніше другого року після садіння.

Перший рік навесні вносять N6O-9O,Р12O,К6O-9O кг/га; на другий рік - за 8-1O днів до цвітіння виноградники підживлюють азотом, фосфором, калієм (по 2O-3O кг діючої речовини/га).

Коли вибирають ділянку для закладання зрошуваних виноградників, особливу увагу слід звертати на рельєф, ґрунтові умови і гідрологічну обстановку. Режим зрошування включає проведення восени вологозарядкового (8OO-15OO м3/га) та одного - трьох вегетаційних поливів (53O-96O м3/га).

Збирання винограду білих сортів починають при цукристості 18-2O%, червоних - 18-22 % комбайновим способом, за допомогою підбирача або вручну. Столові сорти збирають тільки вручну.