Програма роботи виставки

ПРОГРАМА РОБОТИ
XIII НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ-ЯРМАРКУ 
«УКРАЇНА АГРАРНА – 2013»
21 березня (четвер)
10.00–17.30
Павільйони  №2, 7, відкриті майданчики центральної площі Експоцентру
Робота виставки
11.00
павільйон №7
Церемонія Офіційного відкриття
11.00 – 16.00
конференц-зал павільйону №2
Науково-практична конференція:
«Розбудова обслуговуючих та виробничих кооперативів (СОК та СВК) як чинник ефективного господарювання на селі та відродження українського тваринництва»
Науково-практичний блок для майбутніх кооператорів
«Створення молочарських та інших тваринницьких кооперативів в Україні: необхідні умови для ефективного існування та першочергові кроки»
Організатори: Союз сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, журнал «Сучасна ветеринарна медицина», ТОВ «Господар ЕЦ», ТОВ «Геліотек»
1. Томич І. Ф.Президент Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України «Розвиток сільськогосподарської кооперації – вирішення соціальних та економічних проблем на селі»
2.  Сень О. В. Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України «Державна підтримка молочарських кооперативів в 2013 році»
3. Фурсенко М. І. Голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад «Забезпечення добробуту громади шляхом розвитку кооперації на селі»
4. Корінець Р.Г.Президент Сільськогосподарських дорадчих служб України; «Практичні кроки при створенні молочарських кооперативів»
5. Віктор Терес,  керівник Міжнародної благодійної організації «Добробут громад». «Досвід створення та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК) в рамках благодійних проектів»
6. Башинський В. В, Заступник Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України «Ветеринарне забезпечення молочарських кооперативів»
7. Фичак В.М., директор ПП «Генетик а і селекція», Бізнес-планування у молочному козівництві.
8. Туринский В.М. доктор с-г наук, НУБіПУкраїни Конкурентоспроможне виробництво продукції вівчарства та козівництва.
9. Саулко В’ячеслав Володимирович, Директор ПП «Сімекс Зооветсервіс» «Особливості ветеринарного догляду за молочним стадом при утриманні в приватних господарствах: профілактика загроз».
10.00 – 17.00
конференц-зал павільйону №5
Міжнародна конференція
«Інноваційний розвиток аграрної сфери»
Організатор:Технічний навчально-науковий інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України.
В рамках конференції будуть висвітлені такі теми як:
Механізація тваринництва та біотехнологічні системи:
1. Голуб Г.А., д.т.н., проф., «Біоконверсія органічної сировини в агро екосистемах»; «Технологічний процес виробництва компостів на основі гною та посліду»
2. Ревенко І.І., д.т.н., проф., Ревенко Ю.І., к.т.н, доц, «Оцінка якості приготування кормів при одночасному подрібнені і змішуванні інгредієнтів»
3. Ревенко І.І., д.т.н., проф., Ліщишський С.П., к.т.н, доц., Заболотько О.О. к.т.н, доц., «Удосконалення елементів доїльних установок»
4.  Ревенко І.І., д.т.н., проф., Хмельовський В.С., к.т.н, доц., «Стаціонарна лінія годівлі великої рогатої худоби»
5.  Ревенко І.І., д.т.н., проф., Веселівський К.Д. д.т.н., проф., «Стригальна машинка ротаційного типу»
6.  Чос М.М., доц., «Дослідження довговічності гноєприбиральних конвеєрів типу КСГ»
7.  Заболотько О.О., к.т.н, доц., «Рекомендації з технічного переоснащення молочнотоварних ферм»; «Рекомендації з технічного переоснащення свиноферм на 25-50 свиноматок»
Сільськогосподарські машини, системотехніка та моніторинг стану сільськогосподарських угідь:
1.  Войтюк Д.Г., проф., «Перспектива створення і виробництва сучасних зернозбиральних комбайнів»
2.  Аніскевич Л.В., д.т.н., проф., «Високопродуктивні сенсорні системи аналізу рівня варіабельності агробіологічного стану ґрунту»
3.   Теслюк В.В., д.т.н., доц. «Біотехнологічні основи виробництва мікобіопрепаратів для захисту рослин від хвороб»
4.  Онищенко В.Б., к.т.н, доц., «Дослідження обприскувача польових культур з змінними нормами внесення робочої рідини»
5.  Броварець О.О., к.т.н., доц. «Системний підхід при впроваджені методів та інформаційно-технічних засобів моніторингу стану сільськогосподарських угідь»
6.  Гуменюк Ю.О., к.т.н., доц., «Умови виникнення суб- і суперрезонансів при роботі культиваторів з пружною підвіскою робочих органів»
7.  Дьомін О.А., к.т.н., доц., «Економічна безпека сучасних протруювачів вітчизняного виробництва»
8.  Мартишко В.М., к.т.н., доц., «Шляхи зменшення механічних пошкоджень плодів під час перевезень»
9.  Вечера О.М., «Розробка і обґрунтування параметрів роботи універсального протруювача насіння рідкими препаратами для фермерських господарств»
10. Смолінський С.В., к.т.н, доц., «Адаптація зернозбиральних комбайнів до умов збирання»
11. Фришев С.Г., д.т.н., проф., Козупиця С.І., к.т.н., доц., «Логістика збирання зернових»
Технічні та біоенергетичні системи природокористування:
1.  Голуб Г.А.,д.т.н., проф., «Проблеми підвищення енергетичної автономності агроекосистем»
2.  Ловейкін В.С., д.т.н., проф., «Оптимізація режимів руху машин і механізмів»
3.  Ловейкін В.С.,д.т.н., проф., Човнюк Ю.В., к.т.н., доц., «Дискретно-континуальне модулювання у задачах динамічного аналізу та оптимізації конструкцій сільськогосподарських машин»
4. Ромасевич Ю.О., к.т.н., доц., «Динамічний аналіз руху мостового крана»; «Синтез оптимальних регуляторів»
5. Чуба В.В., «Практичні аспекти використання дизельного біопалива»
6. Ловейкін В.С., д.т.н., проф., Костина О.Ю., «Оптимізація режиму руху скребкового конвеєра»
7. Ловейкін В.С., д.т.н., проф., Гудова А.В., «Оптимізація режиму руху гвинтового транспортера-змішувача»
8. Рибалко В.М., к.т.н., доц., Мельниченко В.В., «Оптимізація режиму повороту стрілового крана».
Охорони праці та інженерія середовища:
1.  Дубровін В.О., д.т.н., проф., «Проблеми підготовки кадрів для сучасного аграрного виробництва»
2.  Цапко В.Г., д.м.н., проф., «Актуальні питання охорони праці на виробництвах біопалива із сільськогосподарської сировини»
3.  Войналович О.В., к.т.н., доц., Гнатюк О.А., «Класифікатор виробничих ризиків на механізованих процесах у сільському господарстві»
4.  Войналович О.В., к.т.н., доц., Мотрич М.А. , «Аналіз технічних причин травматизму на механізованих та транспортних роботах в АПК і профілактичні заходи»
5.  Драгнєв С.В., к.т.н., Дубровіна О.В. доц. н.с., «Обґрунтування методів відбирання проб біогазу»
6.  Драгнєв С.В., к.т.н., доц. «Забезпечення якості твердого біопалива в АПК»
7.  Поліщук В.М., к.т.н., доц., «Аналіз якісних показників дизельного біопалива згідно з вітчизняними та світовими стандартами»; «Оцінення сировинних ресурсів біомаси для виробництва твердого біопалива в Україні»
8. Єременко О.І., к.т.н., доц. «Техніко-технологічне оснащення та напрямки розвитку твердопаливних виробництв в АПК»
Процеси і обладнання переробних і харчових виробництв АПК:
1.  Шаблій М.Є., к.т.н., доц., «Вдосконалення пресів для віджиму рослинної олії»
22 березня (п’ятниця)
10.00–17.30
павільйон №2,7, відкриті майданчики центральної площі
Робота виставки
10.00 – 17.00
конференц-зал павільйону №5
Міжнародна конференція
«Інноваційний розвиток аграрної сфери»
Організатор: Технічний навчально-науковий інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України.
В рамках конференції будуть висвітлені такі теми як:
Механізація тваринництва та біотехнологічні системи:
1. Ребенко В.І., к.т.н, доц., «Технології використання мастильних матеріалів у фермських машинах»; «Методики проектування тваринницьких об'єктів».
2. Ліщинський С.П., к.т.н, доц., «Організаційне та технологічне забезпечення процесу доїння корів по потребі»; «Особливості доїння корів в родильних відділеннях»; «Технічне забезпечення доїння корів на малих фермах».
3.  Хмельовський В.С., к.т.н, доц., «Технічне забезпечення напування тварин на тваринницьких фермах»; «Організаційне та технологічне забезпечення процесів заготівлі кормових компонентів та приготування кормової суміші для ВРХ»
4.  Ікальчик М.І., «Удосконалення роботи скреперної установки для прибирання гною»
Технічні та біоенергетичні системи природокористування:
1.  Шимко Л.С., к.т.н., «Режим руху самоскидного вивантажувального пристрою зернозбирального комбайну»
2.  Сердюченко Ю.Ю., «Впровадження ресурсоощадних технологій в сучасній лісозаготівлі»
3.  Шкарівський Г.В., к.т.н., доц., «Енергетичне забезпечення технологічних операцій в рослинництві»
4.  Шкарівський Р.Г., Шкарівський Г.В. к.т.н., доц., «До питання ефективного використання малогабаритних енергетичних засобів з колісною формулою 2К2»
5.  Павленко М.Ю., «Вплив технологічних параметрів обладнання на процес виробництва дизельного біопалива»
6.  Швець Р.Л., «Аналіз обладнання для виробництва компостів»
7.  Бортун В.А., «Мехатронні та інтелектуальні системи транспортно-тягових машин АПК»
Охорони праці та інженерія середовища:
1.  Лехман С. Д., к.т.н., доц., «Логіко-математичне прогнозування небезпечних ситуацій у разі функціонування ергативних систем на виробництвах АПК»
2.  Лехман С. Д., к.т.н., доц., Панфілова М.В., «Елементи методик та окремі дослідження небезпечних процесів на виробництвах АПК»
3.  Калівошко М.Ф., к.т.н., доц., «Профілактичні заходи для недопущення накопичення в організмі працівників галузі рослинництва довгоживучих радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90»
4.  Марчишина Є.І., Вечеря Ю. О., «Аналіз ризиків розвинення вібраційної хвороби у механізаторів та водіїв сільськогосподарського виробництва»
5.  Білько Т.О., к.т.н., доц., Білько Є.Д., «Профілактичні заходи для зниження несприятливого впливу психофізіологічних чинників на безпеку праці механізаторів та водіїв АПК»
10.30 – 16.00
конференц-зал павільйону №2
Науково-практична конференція:
«Розбудова обслуговуючих та виробничих кооперативів (СОК та СВК) як чинник ефективного господарювання на селі та відродження українського тваринництва»
Науково-практичний блок для діючих кооперативів:
«Шляхи ефективного розвитку кооперативів»
Організатори: журнал «Сучасна ветеринарна медицина»,
ТОВ підприємство «Віталак», ТОВ «Господар ЕЦ»
1.  Тавлуй І., Керівник відділу управління якістю, НУБіП України «Основи управління підприємством: від типових проблем до міжнародних стандартів»
2.  Гетя А.А., Директор департаменту тваринництва, МАППУ; «Особливості догляду та годівлі за тваринами при їх утриманні в приватних господарствах»
3.  (Доповідач уточнюється )Управління агропромислового розвитку Вінницької ОДА
4.  «Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Вінницькій області: надбання та перспективи»
5.  Сендер М.І. представник компанії MINITUBE (Німеччина),            «Організація, з допомогою кооперативів, процесу штучного осіменіння приватних стад як інструменту підтримки та вдосконалення породи».
6. Платонова Н. М.. канд..с-г. наук, НУБіП України, «Управління стадом; менеджмент відтворення сільськогосподарських тварин в господарствах населення».
7. Саулко В. В, Директор ПП «Сімекс Зооветсервіс» «Генетичні матеріали для ВРХ як інструмент підвищення продуктивності молочного стада».
8. Гринько П, Заступник директора департаменту інженерно-технічного забезпечення та с/г машинобудування МАППУ; «Обладнання молочарських кооперативів для забезпечення поставки високоякісної сировини на молокопереробні підприємства»
9.  Остапюк М.П.
«Нова система контролю якості та безпеки молочної продукції та вимоги СОТ до якості молочної сировини»
23 березня (субота)
10.00–15.30
павільйон №2, 7, відкриті майданчики центральної площі
Робота виставки